Företaget

21 November 2014 fusionerades LIDmaskin AB in i DMA Lidköping AB och är numera en bifirma till DMA Lidköping AB. Magasinen kommer fortsättningsvis saluföras under namnet LidmaskinKAMA magasin. Alla inköp samt leveranser kommer efter detta datum ske via DMA Lidköping AB. Mejl & infoadress till Lidmasin samt tel./fax.nr fungerar dock som vanligt efter detta datum.

December 2011 förvärvade DMA Lidköping AB Per-Anders 20% aktieinnehav och äger numera 100% av aktierna i LIDmaskin AB.
Numera finns vi i samma lokaler som DMA Lidköping AB, adress nedan.

LIDmaskin AB
Nonnens väg 13
531 53 Lidköping
Tel. 0510-665 50 Fax 0510-681 85

2008 såldes företaget vidare och ägdes till 80% av DMA Lidköping AB och till 20% av Per-Anders Apelberg, son till Bengt Appelberg.

Företaget grundades 1990 av fem delägare. Affärsidén var att förbättra hanteringsutrustningen runt svarvprocessen. Företaget utvecklade en utrustning för stångmatning baserad ett kassettsystem (KAMA=KasettMagasinsom tillika är en lastbärare för transport av stång- och rörmaterial. Detta patenterades i 7 länder, bl.a. USA och Tyskland.

Företaget gick vidare med att utveckla och sälja maskiner för träbearbetning, t.ex. sågutrustningar och palltillverkningsmaskiner och detta var starten för utveckling av specialmaskiner.
1995 strukturerades företaget om och Bengt Appelberg stod som ensam ägare till företaget.
Allteftersom har två huvudsakliga affärsområden utvecklats.
Tillverkning och försäljning av stångmagasin samt tillverkning och försäljning av specialmaskiner.

 

 

Tomas Fridh 0510 - 42 58 11                               

Entos